TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUÔC GIA
http://nghiepvusupham.net
Email: nguyetnt@giaoducvietnam.edu.vn
Hotline: 0982787841 - 0978204236
LỊCH KHAI GIẢNG
Khóa học Buổi học Khai giảng Học phí Địa điểm học Chứng chỉ
CỞ SỞ PHÍA BẮC: (04) 37549260
Phòng đào tạo:0982787841 – 0976607660 ( C NGUYỆT)
GIẢM 200.000đ KHI LIÊN HỆ SỐ TRÊN!
Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN trở xuống
(Xem nội dung đào tạo)
Các buổi tối
T 2 -> 6
(18h– 20h)
Liên hệ

2.200.000
Giảng đường B2
ĐHQGia

Đại Học Sư Phạm
Hà Nội 1 & 2

Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên Đại học – Cao đẳng
(Xem nội dung đào tạo)
Thứ 7 &
Chủ nhật
(cả ngày)
Liên hệ
3.000.000đ Giảng Đường B2
ĐHQGia
Quản lý hành chính nhà nước
Quản lý ngành Giáo dục
(Xem nội dung đào tạo)
Thứ 7 &
Chủ nhật
(cả ngày)
Liên hệ
1.500.000đ 2-A3 khu TT giáo viên
ĐHQGia
Chuyên đề Nghiên cứu Khoa học cho giảng viên CĐ-ĐH
(Xem nội dung đào tạo)
Thứ 7 &
Chủ nhật
(cả ngày)
Liên hệ 1.800.000đ 2-A3 khu TT giáo viên
ĐHQGia
Chương trình Triết học (Sau ĐH cho giảng viên CĐ-ĐH)
(Xem nội dung đào tạo)
Thứ 7 &
Chủ nhật
(cả ngày)
Liên hệ 1.500.000đ 2-A3 khu TT giáo viên
ĐHQGia
Tiếng Anh

Giao tiếp A
S 2 - 4 - 6
(8h– 11h)
Hàng tuần
800.000đ

2-A3 khu TT giáo viên
ĐHQGia


Bộ giáo dục & Đào tạo
C 2 - 4 - 6
(14h - 17h)
Hàng tuần
T 2 - 4 - 6
(18h - 20h)
Hàng tuần
T 3 – 5 – CN
(18h - 20h)
Hàng tuần 800.000đ
Tiếng Anh

Giao tiếp B
S 2 - 4 - 6
(8h– 11h)
Hàng tuần 900.000đ

2-A3 khu TT giáo viên
ĐHQGia


Bộ giáo dục & Đào tạo
C 2 - 4 - 6
(14h - 17h)
Hàng tuần
T 2 - 4 - 6
(18h - 20h)
Hàng tuần
T 3 – 5 – CN
(18h - 20h)
Hàng tuần
Ngữ Pháp Cơ Bản
T 2 – 4 - 6
(18h– 20h)
Hàng tuần


900.000đ
2-A3 khu TT giáo viên
ĐHQGia


Bộ giáo dục & Đào tạo
T 3 – 5 - CN
(18h– 20h)
Hàng tuần
Ngữ Pháp Nâng Cao T 2 – 4 – 6
(18h– 20h)
Hàng tuần 1.000.000đ
2-A3 khu TT giáo viên
ĐHQGia
Bộ giáo dục & Đào tạo
Tin Học Văn Phòng S,C,T2 - 4 - 6 Hàng ngày 800.000đ 2-A3 khu TT giáo viên
ĐHQGia

Bộ giáo dục & Đào tạo
CỞ SỞ PHÍA NAM: (08)66842178/2278 - 0982787841
Khóa học Buổi học Khai Giảng Học phí Địa điểm học Chứng chỉ
Nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên TCCN trở xuống
Các buổi tối
T 2 -> 6
(18h– 20h)
Liên hệ

2.500.000
195 đường D2,P25.Q Bình Thạnh


Nghiệp vụ sư phạm dành cho Giảng viên Đại học – Cao đẳng Thứ 7 &
Chủ nhật
(cả ngày)
Liên hệ 3.000.000đ 195 đường D2,P25.Q Bình Thạnh
Quản lý hành chính nhà nước
Quản lý ngành Giáo dục
Thứ 7 &
Chủ nhật
(cả ngày)
Liên hệ 1.500.000 195 đường D2,P25.Q Bình Thạnh