CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM
TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA
Nhà A3P2 – TTGiáo Viên – ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia - Hà Nội
Tel: 043.7549260 – 0982.78.78.41
Website: http://nghiepvusupham.net / Email: giaoducvietnam21@gmail.com
CHƯƠNG TRÌNH
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC – QUẢN LÝ NGÀNH GIÁO DỤC

1. Nội dung chương trình học:
Chương 1. Một số vấn đề cơ bản về Nhà nước, quản lý hành chính nhà nước và công vụ, công chức
Chương 2. Đường lối, quan điểm về giáo dục & đào tạo của Đảng và nhà nước
Chương 3. Luật Giáo dục
Chương 4. Điều lệ nhà trường và những quy định đối với giáo viên trường phổ thông.
Chương 5.Một số vấn đề thực tiễn giáo dục và đào tạo ở Việt Nam
Kiểm tra cuối khóa.Học viên được làm bài kiểm tra cấp chứng chỉ sau khóa học
2. Thời gian học: 02 ngày (Thứ 7 & CN)
- Ca học:
+ Sáng 8h – 11h
+ Chiều: 14h – 17h
3. Học Phí: 1.500.000đ/1 khóa
7.Đại Điểm Học: Tại các đơn vị hoặc tại giảng đường B2 - Trường ĐH Quốc Gia - Cầu Giấy – Hà Nội.
8.Chứng Chỉ: Sau khoá học, học viên thi đạt sẽ được cấp chứng chỉ của Trường Đại Học Sư Phạm II.
Xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ:
TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM QUỐC GIA
Phòng 2 – Nhà A3 – TTGiáo Viên – ĐH Ngoại Ngữ - ĐH Quốc Gia - Hà Nội
Tel: 043.7549260 – 0982.78.78.41 – 0978204236 - 0976607660 ( Gặp Mrs Nguyệt)
Website: http://nghiepvusupham.net Email: giaoducvietnam21@gmail.com