Hiện tại em muốn chuyển nhượng các đầu số:
04.399.88888
04.399.45678
04.8585.6868
0963.83.8888
0966.00.3333
LIÊN HỆ GD: 0912.826.836