thanh lý toàn hàng vip giá rẻ cho anh em chọn thoải mái giá chỉ 1tr650 tứ quí năm sinh

0969.683.38 - 0969.638.836 - 0966.53.6866 - 0966.086.860 - 0963.88.6606 - 0968.992.332097.730.1986 - 096.350.1986 - 0962.66.1987 - 096.653.1991 - 096.830.1991 - 096.698.1992 0968.91.1994 - 0966.81.1995 - 0963.81.1997 - 096.303.1997 - 0963.58.1997 - 0963.50.1997
096.343.1997 0963.21.1998 0963.02.1998 0963.84.2006 0963.84.2009
anh em chọn thoải mái em nào cũng đc
chọn được anh em call 0968.36.3333
tất cđều nguyên kít fulltime