Bán Sim

0969940000...
Nổ 3,x Tr
0969970000...Nổ 4,x Tr
Tình trạng:Nguyên Kit 100%

SMS: 0923777797
Call:01669 171717