* *
988986889 6000
989292969 3000
988.867986 6000
988.022286 1200
985.468988 1000
985.468889 3000
985.467879 600
983133883 1200
983224689 1200
985468696 800
985.888.238 1200
985.889.089 1200
985.16.1881 800
985.46.56.96 800
989.69.2689 800
989.56.3889 700
983.70.79.86 1000
989.56.2889 600
983.80.6689 700
989.016.696 700
9839.98589 800
983049998 800
985463883 800
988794889 800
989194889 800
983.03.2013 1000
985.4.7.1973 1000
989.171.696 1200
989.43.2001 1000
989.14.2009 1000
985.47.1972 1000
985.483.386 800
Hỗ Trợ vào tên chính chủ cho khách hàng mua sim*
AI CÓ NHU CẦU CALL 0968.959.959 *hoac *01635.90.7777*
1. * Sau khi các bạn chọn được số, đồng ý mua các bạn gọi hay sms trực tiếp vào số 0968.959.959* hoac *01635.90.7777 để đặt sim...ghi trên này mình không theo dõi và trả lời ngay được......* nhận tìm hotline ,số điện thoại theo yêu cầu……………………………………… ………………………………………… ….
Nhận Giao dịch trực tiếp Tại:*
đc: số 10.trường chinh.tp huế*
*