[COLOR=#000000][FONT=tahoma][B]Đức Mạnh đang hoạt động mạnh mẽ trong lĩnh vực [B][URL="http://ducmanh.com.vn/"]kết cấu thép[/URL][/B], thiết bị công nghiệp, tôn lợp công nghiệp và cửa cuốn. Các công trình thực hiện gần đây như: các hạng mục kết cấu thép nhà máy xi măng Cẩm Phả, dây chuyền 2 xi măng bút sơn, xưởng sản xuất 7.000 m2 công ty CP may Bắc Giang, công trình thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa, nhà vòm giàn không gian 5.500 m2 trung tâm thương mại Sầm Nưa - Lào…. Đức Mạnh đã và đang trên con đường xây dựng hình ảnh một công ty năng động, không ngừng vươn lên tại thị trường trong và ngoài nước.[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=tahoma][CENTER][IMG]http://ducmanh.com.vn/files/editor/images//images/Mechanic_003.jpg[/IMG] [/CENTER]Các công trình thực hiện gần đây như: các hạng mục kết cấu thép nhà máy xi măng Cẩm Phả, dây chuyền 2 xi măng bút sơn, xưởng sản xuất 7.000 m2 công ty CP may Bắc Giang, công trình thủy điện Cửa Đạt - Thanh Hóa, nhà vòm giàn không gian 5.500 m2 trung tâm thương mại Sầm Nưa - Lào…. Đức Mạnh đã và đang trên con đường xây dựng hình ảnh một công ty năng động, không ngừng vươn lên tại thị trường trong và ngoài nước.:
các sản phẩm chính:
[B][B][URL="http://ducmanh.com.vn/index.php?f=news&do=categories&catid=75&t=San-xuat-U-C-xa-go"]xa go[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/index.php?f=news&do=categories&catid=75&t=San-xuat-U-C-xa-go"]xà gồ[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/index.php?f=products&do=categories&catid=4"]thep hinh[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/index.php?f=news&do=detail&id=22"]kết cấu thép[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/index.php?f=news&do=detail&id=22"]ket cau thep[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/index.php"]ton tam[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/"]tôn tấm[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/index.php?f=news&do=categories&catid=4&t=Thi-cong-nha-thep-tien-che"]nha tien che[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/index.php?f=news&do=detail&id=42&t="]bon LPG[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/"]tec chua dau[/URL], [URL="http://ducmanh.com.vn/"]bon chua hoa chat[/URL],[URL="http://ducmanh.com.vn/"]container[/URL],[URL="http://ducmanh.com.vn/"]xe cau tu hanh[/URL],[URL="http://ducmanh.com.vn/index.php?f=news&do=detail&id=17&t=Gioi-thieu-ve-Cty-Duc-Manh"]thiet bi xu ly moi truog[/URL],[/B][/B]


[/FONT][/COLOR]