[IMG]http://thanduoc.vn/assets/upload/media/To%20roi-02.jpg[/IMG]

[COLOR=#000000]Canxi carbonate được bào chế dưới công nghệ nano, với kích thước cực nhỏ 50 nm - 80 nm*giúp Bổ sung Canxi phát*triển hệ xương, phát triển chiều cao, chống còi xương, loãng xương, tăng cường hệ thống miễn dịch tốt cho hệ thần kinh, giúp co giãn cơ bắp…[/COLOR]
[COLOR=#000000]Các kết quả nghiên cứu calci nano trên người và động vật được tổng kết dưới đây đều được công bố trên các báo khoa học.[/COLOR]
[COLOR=#000000]Những nghiên cứu trên động vật về hiệu quả và độ an toàn:[/COLOR]
[B]“Ảnh hưởng của sữa bổ sung canxi-nano trên quá trình trao đổi chất của canxi trong xương ở*chuột đã bị cắt bỏ buồng trứng”[/B][COLOR=#000000]*Asian-Aust. J. Anim. Sci.Vol. 20, No. 8 : 1266 – 1271 August 2007[/COLOR]
[COLOR=#000000]Tóm tắt: Công trình này nghiên cứu ảnh hưởng của sữa có bổ sung canxi-nano đến sự thoái hóa xương ở*chuột bị cắt bỏ buồng trứng. 20 con chuột cái Sprague-Dawley, 7 tuần tuổi, được chia*thành 4 nhóm, bị cắt bỏ buồng trứng và cho ăn theo chế độ , chia thành: 1) nhóm đối chứng, không cho ăn*sữa-canxi; 2) ovx 1, cho an sữa-canxi cacbonat; 3) ovx 2, cho an sữa-canxi ion; 4) ovx 3, cho an sữa canxi*nano. Tất cả chuột đều được cho ăn 1ml sữa chứa 20 mg canxi. Sau 18 tuần, thu lấy trọng lượng cơ*thể, cho thấy tỷ lệ ảnh hưởng của thức ăn đã có sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm ovx1 và ovx3. Nồng độ*canxi và photpho trong huyết thanh là không khác nhau trong các nhóm. Tuy nhiên, không có sự khác*biệt về hàm lượng canxi trong xương ở nhóm ovx3 so với nhóm đối chứng ovx2. Thêm vào đó, mật độ*khoáng xương (g/cm2) trong nhóm ovx3 l:n hơn hẳn các nhóm khác (p