[url=http://gohack.hexat.com/uc/uc97.html][b]uc browser 9.7[/b][/url] .Công cụ tìm kiếm đa dạng, Bêntrong trang bị các công cụ tìm kiếm phổ biến, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm của bạn.Bạn có thể đồng bộ Boomark và các tad của bạn giữa nhiều thiết bị sử dụng google, Facebook, hoặc tài khoảnUC browser.
Xem trong khi tải về - nhận một bản xem trước của video trong khi nó đang được tải về .
[url=http://gohack.hexat.com/uc/uc96.html][b]uc browser 9.6[/b][/url] có Tab, Duyệt giữa các tab, di chuyểnqua lại giữa các trang một cách dễ dàng. Mạng lưới ổn định, Kỹ thuật Free-link, Uc web cung cấp kết nối mạng wireless ổn định hơn.

[url=http://gohack.hexat.com/uc/uc95.html][b]uc browser 9.5[/b][/url] Hỗ trợ các hệ điều hành khác nhau,tối ưu hoá giao diện người dùng, cung cấp cho người dùng cảm nhận duyệt tốt nhất.Tải danh sách mật tích và reinitialzing và bị cắt xén lời về các vấn đề trang chủ đã được giải quyết.
Các thiết lập của Block Size bị xóa bo UC browser có thể đánh gái một cách tự động bây giờ.Trong chế độ xem ảnh bạn có thể xem hình ảnh trên trang một bằng cách trượt hoặc nhấn vào web hoặc nhấn các phím hướng bạn cúng có thể nhấn ok hoặc phím 5 để phóng to hình ảnh với kích thước ban đầu.
không cần phải thiết lập các thủ công. Di chuyển nút cũng bị xóa trong phiên bản mói này.