[COLOR=#333333]CÔNG TY SX [FONT=Times New Roman]ĐỒ CHƠI ĐẶNG ÂN[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][/FONT]*[/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]Công ty chuyên*sản xuất các đồ chơi cho trẻ em , đồ chơi bằng nhựa composite [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][/FONT]*[/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]sản xuất đồ chơi trường học mầm non , mẫu giáo nhà trẻ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]sản xuất các đồ chơi ngoài trời , công viên , [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]sản xuất đồ chơi cho khu vui chơi , khu giải trí [/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][/FONT]*[/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]tham khảo thêm mẫu trên trang web : [URL="http://vinacomposite.vn/home/"][SIZE=6]http://vinacomposite.vn/home/[/SIZE][/URL][SIZE=6]*[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][/FONT]*[/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][/FONT]*[/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ với công ty chúng tôi[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333]*[/COLOR]
[COLOR=#333333]*[FONT=Times New Roman]Nguyễn Thị Duy Trinh * Phone: 0903.155.082[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]Email:*[/FONT][EMAIL="trinhng79@gmail.com"][FONT=Times New Roman]duytrinh@vinacomposite.vn[/FONT][/EMAIL][FONT=Times New Roman]*– Yahoo: trinhng79[SIZE=3]*[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]- Nguyễn Thị Loan * Phone : 0995 168 035[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]Email :*[/FONT][EMAIL="loannguyen@vinacomposite.vn"][FONT=Times New Roman]loannguyen@vinacomposite.vn[/FONT][/EMAIL][FONT=Times New Roman]*– Yahoo: phuongloan222[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]Địa chỉ: Số 3, đường 40, kp.8, p.Hiệp Bình Chánh, q.Thủ Đức, TP.HCM[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]Điện thoại: 08.54038748 - 08.54224753* Fax: 08.54038748[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman][B]Web:*[/B][URL="http://vinacomposite.vn/Home.aspx"][B][url]www.vinacomposite.vn[/url][/B][/URL][B]* hoặc*[/B][URL="http://vinafrp.com.vn/"][B][url]www.vinafrp.com.vn[/url][/B]*[/URL]*[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Times New Roman]Xin trân trọng cảm ơn. * * *[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][COLOR=#0000FF][B][I][FONT=Times New Roman]Công Ty Đặng Ân hân hạnh được phục vụ quý khách[/FONT][/I][/B][/COLOR][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#0000FF][B][I][FONT=Times New Roman][/FONT][/I][/B][/COLOR]*[/COLOR][COLOR=#0000FF][B][I][FONT=Times New Roman][h=3][COLOR=#FFFFFF]Trò chơi liên hoàn cầu tuột[/COLOR][/h][COLOR=#333333][TABLE]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1028/lien-hoan-cau-tuot-60/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/92013/small_60.jpg[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 60[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 60
[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/824/lien-hoan-cau-tuot-59/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/32013/small_59.JPG[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 59[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 59[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/823/lien-hoan-cau-tuot-58/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/32013/small_58.JPG[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 58[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 58[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/822/lien-hoan-cau-tuot-57/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/32013/small_57.JPG[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 57[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 57[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/725/lien-hoan-cau-tuot-56/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_56.JPG[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 56[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 56[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/724/lien-hoan-cau-tuot-55/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_55.JPG[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 55[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 55[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/723/lien-hoan-cau-tuot-54/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_54.JPG[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 54[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 54[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/722/lien-hoan-cau-tuot-53/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_53.JPG[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 53[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 53[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/721/lien-hoan-cau-tuot-52/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_cau-truot-new.png.jpg[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 52[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 52[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/720/lien-hoan-cau-tuot-51/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_46.JPG[/IMG][B]Liên hoàn cầu tuột 51[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BLH 51[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/COLOR]
[TABLE="width: 0"]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/525/bap-benh-tre-em-21/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_BB5_med.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 21[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 21[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/524/bap-benh-tre-em-20/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_product_s444_GF.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 20[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 20[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/518/bap-benh-tre-em-19/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_bbcon%20voi_GF_2.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 19[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB19[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/517/bap-benh-tre-em-18/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_product_s449(1).jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 18[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 18[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/516/bap-benh-tre-em-17/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_product_s445(1).jpg[/IMG][B]Bâp bênh trẻ em 17[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB17[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/508/bap-benh-tre-em-16/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_bap%20benh%202%20con%20giong_GF_2.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 16[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 16[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/507/bap-benh-tre-em-15/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_bap%20benh%202%20cho%20ghe%20gau_GF_3.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 15[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 15[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/506/bap-benh-tre-em-14/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/62012/small_2012-05-30-050(1).jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 14[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 14[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/505/bap-benh-tre-em-13/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112011/small_bap%20benh%204%20cho%20ghe%20don_GF_1(1).jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 13[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 13[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/500/bap-benh-tre-em-12/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/82012/small_b%E1%BA%ADp%20b%C3%AAnh%206%20gh%E1%BA%BF.jpg[/IMG][B]Bập bênh trẻ em 12[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]BB 12[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/FONT][/I][/B][/COLOR]
*
*