VP5 khu đô thị Linh Đàm Hoàng Mai –nhà xã hội
Tiến độ đóng tiền chia thành 5 đợt.
Đợt 1: Vào tên Hợp Đồng đóng 20%GTHĐ
Đợt 2: Xong thô Tầng 10 đóng tiếp20% GTHĐ
Đợt 3: Xong thô Tầng 20 đóng tiếp20% GTHĐ
Đợt 4: Xong thô Tầng 30 đóng tiếp20% GTHĐ
Đợt 5 : Khi giao nhà đóng nốt 20%GTHĐ
Danh sách các căn hộ VP5 Linh Đàm đang giao dịch
STT Căn hộ Diện tích Giá Hướng Ghi chú
1 1650 60,7 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
2 1644 61,5 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
3 1642 58,3 15,5TR/M2+CHÊNH TN 2PN,2WC
4 944 61,5 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
5 1544 61,5 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
6 3028 72,2 14,42TR/M2+CHÊNH ĐN-TB 3PN,2WC
7 1242 58,3 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
8 2402 60,7 14,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
9 2526 60,7M 14,5TR/M2+CHÊNH ĐN 2PN,2WC
10 3126 60,7 14TR/M2+CHÊNH ĐN 2PN,2WC
11 2530 61,5 14,5TR/M2+CHÊNH TN 2PN,2WC
12 2540 45,0 14,5TR/M2+CHÊNH TN 1PN,1WC
13 2550 60,7 14,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
14 1502 60,7 15,5TR/M2+CHÊNH TB 2PN,2WC
Căn hộ khác xin liên hệ:
Chi tiết liên hệ: Ms.Lý 0919=661=185
Website: http://chungcuhanoi.net.vn/chung-cu-vp5-linh-dam-2
Thông tin thêm: VOV Me Tri Ecomi Tu Liem