[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][I][B]Chuyên sản xuất:[/B][/I][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- Kỷ niệm chương pha lê, kỷ niệm chương thủy tinh [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- Biểu trưng pha lê, biểu trưng thủy tinh [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- Cúp pha lê, cúp thủy tinh [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- Chặn giấy để bàn bằng pha lê [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- Đồng hồ để bàn bằng pha lê [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- Kỷ niệm chương lưu niệm [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- Ống cắm bút + để card bằng pha lê [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- In ấn logo, nội dung trên kỷ niệm chương pha lê [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- Khắc phun cát logo, nội dung trên kỷ niệm chương [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]- Khắc laser 2D, 3D trên biểu trưng pha lê[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]Cung cấp quà tặng cho các sự kiện như: Lễ khởi công, lễ khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, quà tặng hội nghị khách hàng, quà tặng cho sự kiện, quà tặng khách hàng vip...[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]Nhận thiết kế, sản xuất cúp pha lê, kỷ niệm chương pha lê, chặn giấy pha lê theo yêu cầu của Quý khách.[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]Nhận cung cấp số lượng lớn, cam kết mức giá cạnh tranh nhất và thời gian đáp ứng hàng nhanh nhất.[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]Quý khách có nhu cầu xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau: [/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]Thông tin liên hệ:[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]Lê Hoàng[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]CÔNG TY QUÀ TẶNG MỸ NGHỆ VIỆT[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#FF6600][B]Mobile: 0923.008.678[/B][/COLOR]
[COLOR=#008000][B]Tel: [/B][B]04.3360.2345 – 046 6751413[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]Email: [/B][B]hoang[/B][B][COLOR=red][B][URL="http://www.vnecon.com/register.php?utm_source=VnEcon&utm_medium=HL&utm_term=Xem+noi+dung&utm_content=Dang+ky&utm_campaign=HL201311"][COLOR=#006699][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR][/URL][/B][/COLOR][/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B]Yahoo: quatangvn[/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][B][B][I]Quý khách có thể tham khảo một số hình ảnh dưới đây, hoặc truy cập vào trang web để xem chi tiết các mẫu.[/I][/B][/B][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68910_55c14a28-07e9-40ee-8a61-af32eca38b46.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68911_cba562d9-3a79-4c03-8be0-fc2d0af9b71d.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68912_7c80bc9a-558f-4e8e-8857-6c178abcecc3.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68913_e57d5e67-bd1d-4660-a84e-15ed4fc0061b.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68914_8fd16695-a501-47ea-b23b-b0c8cd0cb813.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68915_02effd68-31a4-407f-9208-3947f0b11ad5.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68916_6140b509-d62e-4d5e-9f98-181d25327609.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68917_2e99624e-a24f-419c-84a9-def2dc66744c.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68918_9567886b-7d0d-4ce4-b678-36fcb40e5a24.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68919_a7e7a66e-01bc-4e04-bd74-50748ce39762.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68910_55c14a28-07e9-40ee-8a61-af32eca38b46.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68911_cba562d9-3a79-4c03-8be0-fc2d0af9b71d.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68912_7c80bc9a-558f-4e8e-8857-6c178abcecc3.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68915_02effd68-31a4-407f-9208-3947f0b11ad5.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68914_8fd16695-a501-47ea-b23b-b0c8cd0cb813.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68913_e57d5e67-bd1d-4660-a84e-15ed4fc0061b.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68916_6140b509-d62e-4d5e-9f98-181d25327609.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68917_2e99624e-a24f-419c-84a9-def2dc66744c.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68918_9567886b-7d0d-4ce4-b678-36fcb40e5a24.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular]
[/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Georgia][FONT=Verdana][FONT=regular][COLOR=#008000][IMG]http://dayroi.vn/newsimage/original/2013/9/image_68919_a7e7a66e-01bc-4e04-bd74-50748ce39762.jpg[/IMG][/COLOR][/FONT][/FONT][/FONT][/COLOR]