HỆ THỐNG ĐÓNG MỞ CỬA ACCESS CONTROL 전

DAIHANCORP.COM 문 0968737424 - GIÁ HỢP LÝ - TRÁCH NHIỆM - KHÔNG BỎ RƠI KHÁCH HÀNG
전 Tổng quát : Hệ thống BMS được thiết kế để cho phép điều khiển và giám sát soyal ar-881ef trạng thái hoạt động của hệ thống Access Control qua chuẩn truyền thông BACnet TCP/IP hoặc OPC.
전 Yêu cầu kỹ thuật : Để đảm bảo cho việc tích hợp và hoạt động tốt của hệ thống BMS, các hệ thống và thiết bị được cung cấp phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a. Hệ thống Access Control: Cung cấp thiết bị kết nối với hệ thống BMS theo chuẩn truyền thông Bacnet - TCP/IP, OPC .Đảm bảo cung cấp đầy đủ các tín hiệu kết nối cần thiết cho hệ thống BMS
b. BMS: Cung cấp dây cáp tín hiệu kết nối đến vị trí kết nối của hệ thống Access Control. Phần mềm hệ thống BMS đảm bảo sẵn sàng kết nối với hệ thống Access Control theo chuẩn truyền thông Bacnet-TCP/IP, OPC. Lập giao diện đồ họa trên màn hình máy tính BMS.
전 Hoạt động : Hệ thống BMS sẽ giám sát/quản lý các thông số cần thiết của hệ thống Access Control
전 Lịch trình làm việc : Lịch trình làm việc được cài đặt bởi máy chủ hệ thống Access Control.Lịch trình làm việc cũng có thể được cài đặt từ BMS.Tùy thuộc vào mức độ ưu tiên và nhu cầu quản lý của chủ đầu tư, hệ thống BMS và Access Control sẽ được lập trình lịch trình hoạt động một cách linh hoạt.
전 Điều khiển : BMS cho phép điều khiển đóng/mở các khóa cửa của hệ thống Access Contrl bởi người vận hành hoặc theo liên động với các hệ thống cơ điện tích hợp BMS.
전 Giám sát : Thông tin về hệ thống Access Control.Trạng thái hệ thống Access Control(trạng thái đóng/mở cửa
전 Các báo động được giám sát từ Server : Báo sự cố của hệ thống Access Control (mất nguồn, lỗi bộ điều khiển).
전 CÔNG TY TNHH TMDV CN ĐẠI HÀN

290/36 Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh, HCM

Email : mrvan@daihancorp.com

DAIHANCORP.COM 문 0968737424