[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] POA-LMP90
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B]máy chiếu[/B][/I][/URL]
+ Sanyo PLC-XL40 / PLC-XU70 / PLC-XU73 / PLC-XU74 / PLC-XU83 / PLC-XU86 / PLC-XU87 / PLC-XU88
+ Eiki LC-XB23/24/XB31/33/ XWIP2000.
+ Hitachi 260 / 268A

[CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140124/lmp-c162_1600x1600.jpg[/IMG][/CENTER]

Công ty [URL="http://thuanthanhco.vn/"][I][B]du lịch tự chọn[/B][/I][/URL] Thuận Thành chuyên phân phối các loại bóng đèn máy chiếu với giá tốt nhất thị trường. [B]HOTLINE 0938474948[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]