Bóng đèn máy chiếu POA-LMP111
Dùng cho các [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"]bong den may chieu[/URL] dòng máy chiếu
Sanyo PLC-XU101 / PLC-XU105 / PLC-XU111 / PLC-XU115 / PLC-WXU30 / PLC-WXU35
Eiki XB41 / 42 / 42N
• Part Number: POA-LMP111
• Công suất: 275W UHP
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng