sim trả trước
0912.003.003 =15 triệu
01235.77.8888=10 triệu
tiến đều,bước qua cửa tử.