Sim nguyên kít, hỗ trợ vào tên chính chủ cho khách hàng.

096.44.1.1992
096.44.11.99.2
1tr3

0962.75.6386
300k

0973.718.234
250k
A/e nào kết liên hệ theo chữ ký để làm việc.