[URL="http://hdpecage.weebly.com/"][U][COLOR=navy][FONT=Tahoma]* Bộ phận tư vấn kỹ thuật & kinh doanh: [/FONT][/COLOR][/U][U][COLOR=red][FONT=Tahoma]Hotline [/FONT][/COLOR][/U][U][COLOR=green][FONT=Tahoma]0966.80.50.51[/FONT][/COLOR][/U][/URL][COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR][COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][IMG]http://data.saobang.vn/images/24/img1392522743saobangvn.jpg[/IMG][COLOR=navy][FONT=Tahoma] [COLOR=#000000]Kính[/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#000000][FONT=Tahoma] [/FONT][/COLOR][COLOR=navy][FONT=Tahoma][COLOR=#000000]Gởi: Quý Đối Tác[/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=navy][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR][COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][/FONT][/COLOR][COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=navy][FONT=Tahoma]Công ty chúng tôi CHUYÊN TƯ VẤN – THIẾT KẾ - SẢN XUẤT & CUNG CẤP KHUNG LỒNG NỔI NUÔI CÁ HDPE [/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=green][FONT=Tahoma](Theo công nghệ ĐAN MẠCH)[/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=#339966][FONT=Tahoma]. [/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=#FF6600][FONT=Tahoma]GIA CÔNG SẢN PHẨM THEO YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG [/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=#993300][FONT=Tahoma](Dùng nuôi trồng thủy sản, ……)[/FONT][/COLOR][/B][B][COLOR=#993300][FONT=Tahoma].[/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=red]* [U]Lồng Nổi Vuông[/U]: (Bảo hành:12 tháng)[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=green]_ Ø200:[/COLOR][/B](4,0m x 4,0m)_(4,5m x 4,5m)_(5,0m x 5,0m)_(6,0m x 6,0m)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=green]_ Ø250:[/COLOR][/B](4,5m x 4,5m)_(5,0m x 5,0m)_(6,0m x 6,0m) _(7,0m x 7,0m)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=green]_ Ø280:[/COLOR][/B](6,0m x 6,0m)_(7,0m x 7,0m)_(8,0m x 8,0m)_(9,0m x 9,0m)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=green]_ Ø315:[/COLOR][/B](8,0m x 8,0m)_(9,0m x 9,0m)_(10m x 10m)_(12m x 12m)[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=navy]* [U]Lồng Nổi Vòng[/U]: (Bảo hành: 12 tháng)[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=green]_ Ø200:[/COLOR][/B][B](Đường kính: 5,0m)_( Đường kính: 6,0m)_( Đường kính: 7,0m)[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=green]_ Ø250:[/COLOR][/B][B](Đường kính: 6,0m)_( Đường kính: 7,0m)_( Đường kính: 8,0m)[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=green]_ Ø280:[/COLOR][/B][B](Đường kính: 8,0m)_( Đường kính: 9,0m)_( Đường kính: 10m)[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=green]_ Ø315:[/COLOR][/B][B](Đường kính: 10m)_( Đường kính: 12m)_( Đường kính: 15m)[/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial]Quý khách hàng quan tâm đến sản phẩm công ty cung cấp xin liên hệ Bộ phận tư vấn kỹ thuật & Kinh doanh[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][COLOR=green] _ [/COLOR][/B][B][COLOR=lime]Hotline:[/COLOR][/B][B][COLOR=red]0966.80.50.51 - [/COLOR][/B][B][COLOR=#333399]Email:[/COLOR][/B][B][COLOR=green]cpgowin@gmail.com[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][U][COLOR=green]_________________________[/COLOR][/U][/B][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#0D0D0D][FONT=Arial][B][FONT=Haettenschweiler]Investment Corporation & Technology[/FONT][/B] [B][COLOR=red]GOWIN[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]