Bán số.*0963456788*gia 40 triệu,*04 22 158 158 4*triệu,*04 2269 2269 4*triệu,*04 22 603 603 3*triệu, mua cả 4 số giá khuyến mại 45 triệu
Liên hệ: sms*0963456788
o