[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] POA-LMP67
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B]máy chiếu[/B][/I][/URL]
+ Sanyo PLC-XT25 / PLC-XP50 / PLC-XP55 / PLV80
+ Eiki X50 /50M/
+ Canon LV7555 /LP17
+ Boxlight MP-45T
• Part Number: POA-LMP67
• Công suất: 300W UHP
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Công ty [URL="http://thuanthanhco.vn/"][I][B]du lịch tự chọn[/B][/I][/URL] Thuận Thành chuyên phân phối các loại bóng đèn máy chiếu với giá tốt nhất thị trường. [B]HOTLINE 0938474948[/B]

[CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140124/lmp-c150-230x200.jpg[/IMG][/CENTER][/COLOR][/SIZE][/FONT]