[IMG]http://s29.postimg.org/vjxufxr2f/tu_dien_trung_the.jpg[/IMG][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]
Qúykhách hàng quan tâm tới ELECOM xin vui lòng truy cậpwebsite:[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2] [/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]
[url]http://www.elecom.vn/[/url][/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2] [/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]

CÔNGTY TNHH ELECOM[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]
Địachỉ: Lô số 11 - Khu Công Nghiệp Hoàng Mai - Tam Trinh - HàNội[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]
Điệnthoại: 0913229207[/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2] [/SIZE][/FONT][/COLOR]
[B][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]Điệnthoại[/SIZE][/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]:[/SIZE][/FONT][/COLOR][I][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2] [/SIZE][/FONT][/COLOR][/I][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]0436343226[/SIZE][/FONT][/COLOR][I][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2] [/SIZE][/FONT][/COLOR][/I][B][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2] [/SIZE][/FONT][/COLOR][/B][COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2][/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]
Fax:0436343225[/SIZE][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma, serif][SIZE=2]
Email:info@elecom.vn[/SIZE][/FONT][/COLOR]