[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] POA-LMP63
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B]máy chiếu[/B][/I][/URL]
+ Sanyo PLC-SU50 / PLC-XU50 / PLC-SU51 / PLC-XU51 / PLC-XU55 / PLC-XU56 / PLC- SL20 / PLC-XE20
+ Eiki SB20/15/21/25/26
+ Canon LV-5210/5220/E
• Part Number: POA-LMP59
• Công suất: 200W UHP
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

[CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140124/lmp-c150-230x200.jpg[/IMG][/CENTER]

Công ty [URL="http://thuanthanhco.vn/"][I][B]du lịch tự chọn[/B][/I][/URL] Thuận Thành chuyên phân phối các loại bóng đèn máy chiếu với giá tốt nhất thị trường. [B]HOTLINE 0938474948[/B][/COLOR][/SIZE][/FONT]