[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] POA-LMP59
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B]máy chiếu[/B][/I][/URL]
+ Sanyo PLC-XT10 / PLC-XT11 / PLC-XT15 / PLC-XT16 / PLC-XT3000 / PLC-XT3200 - XT3
+ Eiki XG -210 ,XG110
+ Boxlight : MP40T / 50T / 55T / 56T
• Part Number: POA-LMP59
• Công suất: 250W UHP
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

[IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140124/b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A8n%20m%C3%A1y%20chi%E1%BA%BFu%20sony%20lmp-c150.jpg[/IMG]

[URL="http://thuanthanhco.vn/"][I][B]Công ty du lịch[/B][/I][/URL] Thuận Thành chuyên phân phối bóng đèn máy chiếu, máy chiếu và sửa chữa máy chiếu. HOTLINE 0938474948[/COLOR][/SIZE][/FONT]