[FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000] [/COLOR][/SIZE][/FONT][B][COLOR=black][FONT="Arial"]NHẬN PHIÊN DỊCH TIẾNG HOA CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN.

[/FONT][/COLOR][/B]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000] [/COLOR][/SIZE][/FONT][COLOR=black][FONT="Arial"]Thanh Hà, nữ, chuyên nhận phiên dịch ngược và xuôi các tài liệu văn bản tiếng Hoa cho các tổ chức, cá nhân. Nhận đi thông dịch tiếng Hoa trong và ngoài nước cho các tour du lịch, hội nghị, hội thảo, dịch cabin, tìm kiếm thị trường, đàm phán, giao dịch kinh doanh, giới thiệu sản phẩm, hướng dẫn du lịch vv...hoặc theo yêu cầu khách hàng. Phiên dịch chính xác, chuyên nghiệp, thời gian hoàn thành nhanh chóng. Xin liên hệ : 0122.853.3518 (Thanh Hà).[/FONT][/COLOR]
[FONT=Times New Roman][SIZE=3][COLOR=#000000] [/COLOR][/SIZE][/FONT]