- VD: 0909 xx 3689
- Bác nào có con như trên cho e cái giá vô 0903050584
- Giá cả là cả vấn đề nhỏ.Thanks.....!