E ko phải là dân đồ họa nhưng lại rất thích ngồi vẽ, chỉnh ảnh trên photoshop. Em có 1 cái máy case ở nhà rùi dùng thì cũng đc. Công việc của em thì hay phải đi lại, nhìu lúc rảnh muốn có 1 cái máy để ngồi vẽ nghịch. Em thì ko có nhìu tiền lắm muốn mua 1 em lap hơn chục củ 1 chút thui. Lượn lờ mãi thấy con này trên FPTshop cũng dc, các bác tư vấn cho em xem có nên xúc về ko .
Link em nó đây: http://fptshop.com.vn/toshiba-l40-as103?productId=3903E ko phải là dân đồ họa nhưng lại rất thích ngồi vẽ, chỉnh ảnh trên photoshop. Em có 1 cái máy case ở nhà rùi dùng thì cũng đc. Công việc của em thì hay phải đi lại, nhìu lúc rảnh muốn có 1 cái máy để ngồi vẽ nghịch. Em thì ko có nhìu tiền lắm muốn mua 1 em lap hơn chục củ 1 chút thui. Lượn lờ mãi thấy con này trên FPTshop cũng dc, các bác tư vấn cho em xem có nên xúc về ko .
Link em nó đây: http://fptshop.com.vn/toshiba-l40-as103?productId=3903