[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] POA-LMP55
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B]máy chiếu[/B][/I][/URL]
+ Sanyo PLC-XE20 / PLC-XL20 / PLC-XU25 / PLC-XU47 / PLC-XU48 / PLC-XU50 / PLC-XU51 / PLC-XU55 / PLC-XU56 / PLC-XU58
+ Eiki LC- XB15 / XB10 / XB20 /XB21 / XB22/ XB25 / XB27 / XB 28 / XB30
• Part Number: POA-LMP55
• Công suất: 200W UHP
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Bóng đèn được phân phối bởi [URL="http://thuanthanhco.vn/"][I][B]Công ty du lịch[/B][/I][/URL] Thuận Thành. HOTLINE 0938474948

[CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140118/201249254.jpg[/IMG][/CENTER][/COLOR][/SIZE][/FONT]