Trong nhà em kết nhất là cụ ông này đấy. Cười tươi ơi là tươi.
Cao 30cm, rộng 31, sâu 16 cm
0903.540.460
Giá giao lưu 2 triệu 2