[COLOR=black][FONT=Arial]xuất khẩu thành thơ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Em làm nghề [URL="http://honghuyphat.com/cua-cuon-cua-keo/cua-cuon-duc/"]cửa cuốn [/URL]nên chỉ có bài thơ về cửa cuốn post cùng các pac thưởng thức nhé. [/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]nếu các pac có muốn chiêm ngưỡng thêm thì hãy click vào[/FONT][/COLOR][COLOR=black][FONT=Arial] [URL="http://honghuyphat.com/san-pham/chuong-trinh-khuyen-mai-lon-249.html"]cửa cuốn[/URL] thơ này nhé[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Thả xuống đi cho anh nhìn tý[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Kéo được em xuống sướng tận chi[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Thân em tròn trịa đầy đặn quá[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Khơi dậy lòng anh nỗi ham mê[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Đường cong em uốn theo chầm chậm[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Đẫy đà thả lượn mượn đường tơ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Trông em, ngây ngất anh chơ đợi[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Thả hết vào đây nỗi ước mơ[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial] [/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Xong rồi em kéo lên đi nhé[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]E sợ mẹ la hãy khéo che[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Và chớ cho ai sờ vào nhé[/FONT][/COLOR]
[COLOR=black][FONT=Arial]Sẽ khổ đời anh khi mất xe[/FONT][/COLOR]