[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] POA-LMP53
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B]máy chiếu[/B][/I][/URL] Sanyo PLC-SE15 / PLC-SL15 / PLC-SU25 / PLC-XU36 / PLC-SU40 / PLC-XU40 / PLC-SU41
• Part Number: POA-LMP53
• Công suất: 275W UHP
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Công ty du lịch Thuận Thành chuyên phân phối bóng đèn máy chiếu, [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/dich-vu/sua-chua-may-chieu.html"][I][B]sửa máy chiếu[/B][/I][/URL] và dịch vụ du lịch. HOTLINE 0938474948

[I][CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140118/b%C3%B3ng%20%C4%91%C3%A8n%20m%C3%A1y%20chi%E1%BA%BFu%20sony%20lmp-c150.jpg[/IMG][/CENTER][/I][/COLOR][/SIZE][/FONT]