Máy đo đa năng pH/ EC/TDS/Nhiệt độ Hanna HI991300
Thang đo pH: 0.00 to 14.00 pH; EC: 0 to 3999 µS/cm; TDS: 0 to 2000 ppm
ºC/ºF: 0.0 to 60.0°C (32 to 140°F)

Độ phân dải: pH: 0.01 pH; EC: 1 µS/cm; TDS: 1 ppm; ºC/ºF: 0.1ºC/ºF
Độ chính xác (at 20°C)H: ±0.01 pH; EC/TDS: 2% Full Scale; ºC/ºF: ±1°C (± 1.0ºF)
Hiệu chuẩn tự động EC/TDS: 1 điểm tại 1382 ppm (conv.=0.5);
1500 ppm (conv.=0.7); 1413 µS/cm.
Hiệu chuẩn tự động pH: 1 hoặc 2 điểm với 2 điểm đệm đã được nhớ
(4.01 / 7.01 / 10.01 or 4.01 / 6.86 / 9.18).
Hệ số EC/TDS: Lựa chọn giữa 0.45, 0.50 (default),
0.55, 0.60, 0.65, 0.68, 0.70, 0.75, 1.00 ppm=1 µS.
Bù nhiệt: pH: Tự động từ 0 to 60°C;
EC/TDS: tự động từ 0 to 60°C với lựa chọn bước nhảy

β= 0.0, 1.8, 1.9 (default), 2.0, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4% / °C
Điện cực:HI 1288 pH/EC/TDS với đầu cảm biến nhiệt độ, cáp dài 1m kết nối DIN.
Nguồn cung cấpin 4 x 1.5V AAA
Nhiệt độ môi trường:0 to 50°C (32 to 122 °F); RH 100%