[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] POA-LMP47
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B]máy chiếu[/B][/I][/URL]
+ Sanyo PLC-XP41 / PLC-XP46 / PLC-XL51
+ Eiki LCX986 / X1100
+ Toshiba LX4100 / 4100U
+ Boxlight MP39T / 42T / 40T / 56T
+ Infocus LP 810
• Part Number: POA-LMP47
• Công suất: 275W UHP
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

Công ty du lịch tự chọn Thuận Thành phân phối Bóng đèn máy chiếu, [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/dich-vu/sua-chua-may-chieu.html"][I][B]sửa máy chiếu[/B][/I][/URL], bán máy chiếu, dịch vụ Tour du lịch. HOTLINE

[CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140118/25.jpeg[/IMG][/CENTER][/COLOR][/SIZE][/FONT]