[CENTER][COLOR=#333333][CENTER][B][COLOR=#000080]CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẶNG ÂN[/COLOR][/B][/CENTER]

[/COLOR][COLOR=#333333][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#000080][/COLOR][FONT=Arial][COLOR=#000080][B]Địa Chỉ ***** :[/B]*Số 3, Đường 40, Kp 8, P.Hiệp* Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM
[B]Điện thoại *:[/B]*+84.8.54224752 - 54224753 - 54038748 -*[B]Fax *:[/B]*+84.8.54038748[/COLOR][/FONT]
[COLOR=#000080][FONT=Arial][B]Hotline :******** 0903 155 082 -*[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000080][FONT=Arial][B]0908 246 330[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Arial][COLOR=#000080][B]
Email * * * * :[/B]* [email]dochoi@vinacomposite.vn[/email] , [EMAIL="dangan79@yahoo.com"]dangan79@yahoo.com[/EMAIL][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080]tham khảo thêm mẫu : [URL="http://www.vinacomposite.vn"]www.vinacomposite.vn[/URL][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][/CENTER][FONT=Arial][COLOR=#000080][h=3][COLOR=#FFFFFF]Đồ chơi công viên nước[/COLOR][/h][COLOR=#333333][TABLE]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1147/qua-cau-phun-nuoc/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_qu%E1%BA%A3%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20c%E1%BA%A7u%20phun%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg[/IMG][B]Quả cầu phun nước[/B][/URL]
[COLOR=#0000FF][I][B][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR]*[B]:*[/B]QCPN 01[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1146/nam-phun-nuoc-4/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_n%E1%BA%A5m%20phun%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20nh%E1%BB%8F.jpg[/IMG][B]Nấm phun nước 4[/B][/URL]
[COLOR=#0000FF][I][B][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR]*[B]:*[/B]NPN 4[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1145/gau-do-nuoc/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_g%C3%A0u%20%C4%91%E1%BB%95%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc.jpg[/IMG][B]Gàu đổ nước[/B][/URL]
[COLOR=#0000FF][I][B][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR]*[B]:*[/B]GĐN 01[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1144/cong-phun-nuoc-03/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_cong%20chui%20vuong%20+%20tr%C3%B2n.jpg[/IMG][B]Cổng phun nước 03[/B][/URL]
[COLOR=#0000FF][I][B][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR]*[B]:*[/B]CPN 03[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1143/cong-chui-phun-nuoc-hinh-vuong/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_c%E1%BB%95ng%20chui%20vu%C3%B4ng.jpg[/IMG][B]Cổng chui phun nước hình vuông[/B][/URL]
[COLOR=#0000FF][I][B][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR]*[B]:*[/B]CPN 02[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1142/cong-phun-nuoc-hinh-tron/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_c%E1%BB%95ng%20chui%20n%C6%B0%E1%BB%9Bc%20tr%C3%B2n.jpg[/IMG][B]Cổng phun nước hình tròn[/B][/URL]
[COLOR=#0000FF][I][B][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR]*[B]:*[/B]CPN 01[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1141/sung-ban-nuoc-02/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_c%C3%A2y%20s%C3%BAng%202.jpg[/IMG][B]Súng bắn nước 02[/B][/URL]
[COLOR=#0000FF][I][B][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR]*[B]:*[/B]SBN 02[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1140/sung-ban-nuoc/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22014/small_c%C3%A2y%20s%C3%BAng%201.jpg[/IMG][B]Súng bắn nước*[/B][/URL]
[COLOR=#0000FF][I][B][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR]*[B]:*[/B]SBN 01[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/COLOR]
[/COLOR][/FONT][CENTER][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][/CENTER][FONT=Arial][COLOR=#000080][COLOR=#333333][TABLE]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"]*
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/COLOR]
[/COLOR][/FONT][CENTER][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][/CENTER][FONT=Arial][COLOR=#000080][COLOR=#333333][TABLE]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/988/phun-nuoc-19/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/52013/small_nam%209.jpg[/IMG][B]Phun nước 19[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]PN 19
[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/986/phun-nuoc-18/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/52013/small_nam%208.jpg[/IMG][B]Phun nước 18[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]PN 18
[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/985/phun-nuoc-17/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/52013/small_nam%207.jpg[/IMG][B]Phun nước 17[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]PN 17[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/COLOR]
[/COLOR][/FONT]