Máy đo pH/EC/TDS/nhiệt độ Hanna Hi 9813-5
Nhà sản xuất: Hanna
Mã sản phẩm: Hi 9813-5
Xuất xứ: Rumani

Khoảng đo:
pH 0.0 to 14.0 pH
EC 0.00 to 4.00 mS/cm
TDS 0 to 1999 ppm (mg/L)
Nhiệt độ 0.0 to 60.0°C

Phân giải:
pH 0.1 pH
EC 0.01 mS/cm
TDS 1 ppm (mg/L)
Nhiệt độ 0.1°C

Độ chính xác @ 20°C
pH ±0.1 pH
EC ±2% F.S. mS/cm
TDS ±2% F.S. ppm
Nhiệt độ: ±0.5°C

Pin 9V / Môi trường làm việc: 0 to 50°C ; 100% RH
Kích thước / Trọng lượng: 145 x 80 x 36 mm / 230 g