Qúykhách hàng quan tâm tới ELECOM xin vui lòng truy cậpwebsite:

http://www.elecom.vn/


CÔNGTY TNHH ELECOM


Địachỉ: Lô số 11 - Khu Công Nghiệp Hoàng Mai - Tam Trinh - HàNội


Điệnthoại: 0913229207

Điệnthoại:0436343226

Fax:0436343225


Email:info@elecom.vn