[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] POA-LMP36
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B]máy chiếu[/B][/I][/URL]
+ Sanyo PLC-SU20 / PLC-XU20 / PLC-WX20
+ Eiki LC-XM2 / LC-SM3 / LC-XM3 /LC-XM4
+ Canon S1S2 / X1
+ Boxlight SP9T / XP8T / 9TA
• Part Number: POA-LMP36
• Công suất: 150W UHP

[CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140116/7300_8166_01e15bae92fa514f6a377bfb8a12ea15.jpg[/IMG][/CENTER]

công ty du lịch Thuận Thành chuyên phân phối bóng đèn máy chiếu, [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/dich-vu/sua-chua-may-chieu.html"][I][B]sửa máy chiếu[/B][/I][/URL] và tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước. HOTLINE 0938 47 49 48[/COLOR][/SIZE][/FONT]