Thừa không sử dụng, bán 2 em sim 3G miễn phí như dưới đây:

1. Em sim Viettel, đã kích hoạt, tặng 500MB MIỄN PHÍ hàng tháng. Thời gian tặng kéo dài trong 8 năm từ 2013 đến 2012. Không phải nạp tiền để duy trì gì cả. Cứ hàng tháng tặng Dung lượng miễn phí là dùng thôi. Giá 320 Nghìn.

2. Em sim Vietnamobile. Nguyên kít, chưa kích hoạt. Tặng 5GB MIỄN PHÍ hàng tháng trong vòng 12 tháng. Mỗi tháng cần bổ sung 50K tài khoản chính (nạp thẻ hoặc chuyển tiền đều OK). Giá 180 Nghìn.

Chỉ có 2 em trên, anh chị em ai mua mời liên hệ
0922222322. Thanks