0968.69.69.96

giá 10 triệu

sim trả trước nguyên kít

call 0979.555.222