[CENTER][COLOR=#555555][FONT=Tahoma][IMG]http://kizworld.vn/library/module_new/y-nghia-giao-tri_s424.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma][URL="http://kizworld.vn/the-gioi-kizworld/vn"]vietopia[/URL] | [URL="http://kizworld.vn/the-gioi-kizworld/vn"]kizciti[/URL][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma][/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#555555][FONT=Tahoma][URL="http://kizworld.vn/tin-tuc_tin-tuc/tieng-anh-cho-tre-em/vn"][IMG]http://kizworld.vn/library/module_new/bat-cong-bang-cho-tre_s449.png[/IMG][/URL][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma][URL="http://kizworld.vn/tin-tuc_tin-tuc/tieng-anh-cho-tre-em/vn"]tieng anh cho tre em[/URL][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma]Cho trẻ tự mình trải nghiệm là hình thức giáo dục tích cực và hiệu quả nhất. Bằng sự kết hợp tinh tế giữa thực tế với giải trí, Kizworld cung cấp cho trẻ cơ hội được trải nghiệm và phát triển tự nhiên có định hướng, giúp trẻ chuẩn bị hành trang để mở cánh cửa tương lai vào đời.[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma]
[/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#555555][FONT=Tahoma][IMG]http://kizworld.vn/hoanghung/5/images/Kizworld-1.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma][URL="http://kizworld.vn/the-gioi-kizworld_gioi-thieu-ve-kizworld/vn"]khu vui choi tre em[/URL] | [URL="http://kizworld.vn/the-gioi-kizworld_gioi-thieu-ve-kizworld/vn"]khu vui choi thieu nhi[/URL][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#555555][FONT=Tahoma]Các hoạt động tại Kizworld mang tính thực hành và phát huy những kiến thức đã học. Trẻ cũng được trải nghiệm những nguyên tắc cơ bản về tài chính và sự phân công chức năng của xã hội thực.Trong quá trình vui chơi tại Kizworld, trẻ được trao dồi nhiều kỹ năng xã hội, kỹ năng hợp tác, kỹ năng làm việc nhóm, lòng tự trọng, và tôn trọng. Hơn thế, tại Kizworld trẻ còn được phát triển khả năng sáng tạo, học tập chủ động, tư duy độc lập, kỹ năng ra quyết định, hòa đồng với mọi người. Tất cả các kỹ năng cần thiết để thành công![/FONT][/COLOR]
[CENTER][COLOR=#555555][FONT=Tahoma][URL="http://kizworld.vn/"]mo hinh giao tri trong nha[/URL][/FONT][/COLOR][/CENTER]