Mời bạn ghé thăm www.vuongquocchu.com, nơi bạn có thể tìm hiểu về nguồn gốc tất cả các hệ thống chữ viết mà Tạo Hóa đã tạo ra từ thuở khai sinh lập địa của loài người, và điều rất thú vị là tên Bạn và người bạn yêu thương bằng chính những ngôn ngữ mà các bạn biết và đã được Tạo Hóa vinh danh trên Lá Cờ của