[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] POA-LMP35
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/"][I][B]máy chiếu[/B][/I][/URL]
+ Sanyo PLC-SU30 / PLC-XU30 / PLC-SU31 / PLC-XU31 / PLC-SU32 / PLC-SU33 / PLC-XU38
+ Eiki LC-NB3 / LC-NB4 / LC-XNB3 / LC-XNB4
+ Canon LV7340 / 7345 / 7350 / 7355
+ Boxlight
• Part Number: POA-LMP35
• Công suất: 200W UHP.
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

[CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140116/etm1323786453.jpg[/IMG][/CENTER]

Công ty du lịch Thuận Thành chuyên phân phối bóng đèn máy chiếu, [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/dich-vu/sua-chua-may-chieu.html"][I][B]sửa máy chiếu giá rẻ[/B][/I][/URL] và tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước. HOTLINE 0938 47 49 48[/COLOR][/SIZE][/FONT]