[h=2]GIÀN PHƠI GẮN TƯỜNG XẾP GỌN[/h][RIGHT][COLOR=#000000][FONT=tahoma][/FONT][/COLOR][/RIGHT]
[COLOR=#000000][FONT=tahoma]
Là Sản phẩm thông minh, khi [I]phơi[/I] quần áo bạn có thể kéo ra, khai không [I]phơi[/I] bạn đẩy sát vào trong [I]tường[/I], [I]phơi[/I] được số lượng lớn mà không mất diện tích [B]..[/B]
[B][I]Giàn phơi[/I] thông minh được thiết kế với một đầu [I]gắn[/I] vào [I]tường[/I] và đầu còn lại có thể co giãn. Khi nào cần sử dụng, bạn có thể kéo căng giàn[/B]
[B]giá phơi có bánh xe, giá phơi xếp, giá phơi [I]gắn[/I] lên [I]tường[/I], [I]giàn phơi[/I] thông minh[IMG]http://gianphoitoanhue.com/Gallery/image/gian%20phoi%20gan%20tuong.png[/IMG][/B]
[B][IMG]http://gianphoitoanhue.com/Gallery/gian%20phoi%20gan%20tuong%20123.jpg[/IMG][/B]

[B][B][COLOR=red]Giá bán :[/COLOR][/B][/B]
[B][B][COLOR=red]Loại : 3 thanh phơi 1m = 515.000[/COLOR][/B][/B]
[B][B][COLOR=red] Loại :3 thanh 1,25m = 605.000[/COLOR][/B][/B]
[B][B][COLOR=red] Loại : 3 thanh 1,5m = 695.000[/COLOR][/B][/B]
[B][B][COLOR=red] Loại :3 thanh 2m = 780.000[/COLOR][/B][/B]
[B]Xuất sứ : việt nam
[B]Vui lòng truy cập: [URL="http://dothogiadinh.com/"]http://dothogiadinh.com[/URL], [URL="http://inoxdandung.com.vn/"]http://inoxdandung.com.vn[/URL] hoặc [URL="http://gianphoitoanhue.com/"]http://gianphoitoanhue.com[/URL][/B]
[B]Số điện thoại: 0988.188.100 - 097.51.52.451[/B]
[/B]
[/FONT][/COLOR]