CẦN CHO RA ĐI CON VINA:
0949.900.909 = 0949.900.09.09

1,8tr

0944.35.95.95
800k

a/e nào kết xin lh: 0944.35.95.95

Thanks !!!!