[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][B][COLOR=#000000][FONT=Times]Cầm cavet xe, không giữ xe, cầm 70% giá trị xe[/FONT][/COLOR][/B][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-_15cEQlOuak/Ul16Alf6w4I/AAAAAAAAEBI/QCWo8PR-sIc/s1600/cam-cavet-xe.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=red][FONT=Times][B][B]CẦM CAVET XE[/B] (KHÔNG GIỮ XE) GIÁ CAO NHẤT THỊ TRƯỜNG[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]

[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=#000000][FONT=Times][IMG]http://2.bp.blogspot.com/-ZiR9YJX54kU/UczntsZRnvI/AAAAAAAADVU/mrdOYEbqRvA/s1600/cam-xe-khong-giu-xe.jpg[/IMG][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][COLOR=#000000][FONT=Times][COLOR=blue][B][B]Cầm cavet xe[/B] giá cao (từ 3 - 30 triệu)[/B][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][COLOR=blue][FONT=Times][B][COLOR=#9932CC]Đặc biệt[/COLOR][/B]: Không cần giữ xe[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][COLOR=blue][FONT=Times][B][COLOR=red]Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, lấy tiền ngay[/COLOR][/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][COLOR=blue][FONT=Times][B][COLOR=#9932CC]Điều kiện[/COLOR][/B]:[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma]
[/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][COLOR=blue][FONT=Times]- Cavet xe chính chủ (người đi cầm xe phải là chủ xe)[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][COLOR=blue][FONT=Times]- Hộ khẩu TPHCM (chỗ ở hiện tại phải trùng với hộ khẩu.[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][COLOR=blue][FONT=Times]- Chứng minh nhân dân[/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=Times][COLOR=blue]-> Mọi thủ tục đều dựa trên cơ sở pháp luật[/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=Times][COLOR=blue]-> Không cầm xe gian, xe có nguồn gốc không rõ ràng,..[/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=Times][COLOR=green]Rất cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ trong suốt thời gian qua![/COLOR][/FONT][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=Times]Quý khách có nhu cầu, vui lòng liên hệ:[/FONT][/FONT][/COLOR]

[COLOR=#141414][FONT=Tahoma][CENTER][COLOR=red][FONT=Times][B]Anh Minh: 0933.00 65 34 - 0902.937.083[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/CENTER]
[COLOR=#000000][FONT=Tahoma][FONT=Times][B]Tag: [I][B][URL="http://aquangcao.com/threads/cam-cavet-xe-khong-can-giu-xe-lai-suat-hap-dan.14134/"][COLOR=#484891]Cam cavet xe[/COLOR][/URL][/B][/I][/B][/FONT][/FONT][/COLOR]