[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] Sony LMP-P202
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/may-chieu-sony/"][I][B]máy chiếu Sony[/B][/I][/URL] VPL-PS10 / VPL-PX10 / VPL -PX11 / VPL-PX15
• Part Number: LMP-P202
• Công suất: 200W UHM
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

[CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140116/sony-lmp-d2001.jpg[/IMG][/CENTER]

Công ty du lịch Thuận Thành chuyên phân phối bóng đèn máy chiếu Sony, [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/dich-vu/sua-chua-may-chieu.html"][I][B]sửa máy chiếu[/B][/I][/URL] và tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước. HOTLINE 0938474948[/COLOR][/SIZE][/FONT]