Tứ Uyên Mobile Chuyên sửa chữa - chạy chương trình IPHONE - NOKIA - SAMSUNG
Chuyên bán IPhone - Ipad - Samsung Galaxy S
Cung cấp sim số đẹp giá sốc
WEBSITE : WWW.TUUYEN.COM
ĐT : A TỨ : 0986456012 HOẶC 0964707070
DC: 111 QUANG TRUNG - F10 - GÒ VẤP

BẢNG BÁO GIÁ
( Đặc biệt :có giá tốt cho cửa hàng )
* IPHONE 3GS :
- Iphone 3GS - 8GB - LOCK - 90%= 1 TR 260
- Iphone 3GS - 8GB - WORLD - 90% = 1 TR 450
- Iphone 3GS - 16GB - LOCK 90% = 1 TR 6
- Iphone 3GS - 16GB - WORLD 90% = 1 TR 850
- Iphone 3GS - 32GB - WORLD 90% = 1TR700
* IPHONE 4G :
- Iphone 4G - 16GB - WORLD - BLACK - 99% = 5TR
- Iphone 4G - 16GB - WORLD - WHITE - 99% = 5TR5
- Iphone 4G - 32GB - WORLD - BLACK - 99% = 5TR5
- Iphone 4G - 32GB - WORLD - WHITE - 99% = 5TR9
*IPHONE 4GS :
- Iphone 4GS - 16GB - WORLD - BLACK - 99% = 7TR
- Iphone 4GS - 16GB - WORLD - WHITE - 99% = 7TR5
- Iphone 4GS - 32GB - WORLD - BLACK - 99% = 7TR8
*IPHONE 5 :
- Iphone 5 - 16GB - WORLD = 12TR5
- Iphone 5 - 16GB - WORLD = 13TR3
*IPHONE 5GS - MỚI NGUYÊN
- Iphone 5S - 16GB - WORLD - BLACK = 15TR5
- Iphone 5S - 16GB - WORLD - GOLD = 15TR8
- Iphone 5S - 32GB - WORLD - BLACK = 17TR8
- Iphone 5S - 32GB - WORLD - GOLD = 17TR8
*IPAD :
- IPAD 1 - 16GB = 3TR8
- IPAD 1 - 32GB = 3TR9
- IPAD 3 - 16GB ( WIFI + 4G) = 9TR8
- IPAD 4 - 16GB ( WIFI + 4G) = 12TR3
- IPAD 4 MINI - 8GB ( WIFI ) = 5TR
- IPAD AIR - 16GB ( WIFI + 4G) = 14TR9
*SAMSUNG :
- SAMSUNG GALAXY S1 = 2TR
- SAMSUNG GALAXY S1 = 3TR2


* SẢN PHẨM KHÁC :
- Điện thoại hộp quẹt A9 ( 2 sim 2 sóng ) = 300k
- Điện thoại hộp quẹt M6 ( 2 sim 2 sóng ) = 300k
- Fmobile F99 (Tặng thẻ 2G +đồng hồ FPT) = 850k
- Fmobile F99i (Tặng thẻ 2G +đồng hồ FPT) = 850k
- Fmobile B530 (Tặng đồng hồ FPT) = 800k