[CENTER][COLOR=#333333][CENTER][B][COLOR=#000080]CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI ĐẶNG ÂN[/COLOR][/B][/CENTER]

[/COLOR][COLOR=#333333][/COLOR][COLOR=#333333][COLOR=#000080][/COLOR][FONT=Arial][COLOR=#000080][B]Địa Chỉ ***** :[/B]*Số 3, Đường 40, Kp 8, P.Hiệp* Bình Chánh, Q. Thủ Đức, TP.HCM
[B]Điện thoại *:[/B]*+84.8.54224752 - 54224753 - 54038748 -*[B]Fax *:[/B]*+84.8.54038748[/COLOR][/FONT]
[COLOR=#000080][FONT=Arial][B]Hotline :******** 0903 155 082 -*[/B][/FONT][/COLOR][COLOR=#000080][FONT=Arial][B]0908 246 330[/B][/FONT][/COLOR][FONT=Arial][COLOR=#000080][B]
Email * * * * :[/B]* [email]dochoi@vinacomposite.vn[/email] , [EMAIL="dangan79@yahoo.com"]dangan79@yahoo.com[/EMAIL][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][SIZE=5]quý khách xem mẫu*tại website : [/SIZE][URL="http://www.vinacomposite.vn"][SIZE=5]www.vinacomposite.vn[/SIZE][/URL][/COLOR][/FONT][/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][/CENTER][FONT=Arial][COLOR=#000080][h=3][COLOR=#FFFFFF]Đu quay điện[/COLOR][/h][TABLE]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1011/tro-choi-du-quay-dien-50/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/72013/small_ca%20luon.JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 50[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][B][I]ĐQ 50[/I][/B][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/1010/tro-choi-du-quay-dien-49/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/112013/small_%C4%91u%20quay%20%C4%91%E1%BA%A3o.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 49[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 49[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/730/tro-choi-du-quay-dien-29/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_46(1).JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 29[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 29[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/729/tro-choi-du-quay-dien-29/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_44.JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 29[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 29[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/728/tro-choi-du-quay-dien-29/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_43.JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 29[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 29
[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/727/tro-choi-du-quay-dien-42/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_42.JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 42[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 42[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/661/tro-choi-du-quay-dien-38/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/92012/small_du%20quay%20dao%20truc%20thang.JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 38[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 38[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/528/tro-choi-du-quay-dien-29/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/12013/small_du%20quay%20ngua.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 29[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 29[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[FONT=Times New Roman]*[/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/319/tro-choi-du-quay-dien-16/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/52011/small_du%20quay%206%20con%20thu%20bu..jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 16[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 16[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/338/tro-choi-du-quay-dien-18/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/52011/small_DU%20QUAY%20THU.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 18[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ18[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/68/tro-choi-du-quay-dien-13/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/102009/small_13.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 13[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 13[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]

[/TD]
[URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/59/tro-choi-du-quay-dien-4/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/102009/small_4.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay điện 4[/B][/URL]
[COLOR=#333333][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 4[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR][/COLOR]


[/TR]
[/TABLE]

[/COLOR][/FONT][CENTER][COLOR=#333333][FONT=Arial][COLOR=#000080][/COLOR][/FONT]*[/COLOR][/CENTER][FONT=Arial][COLOR=#000080][h=3][COLOR=#FFFFFF]Đu quay cơ[/COLOR][/h][COLOR=#333333][TABLE]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/732/tro-choi-du-quay-48/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_48.JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay 48[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 48[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/731/tro-choi-du-quay-47/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22013/small_47.JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay 47[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 47[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/695/tro-choi-du-quay-41/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/102012/small_du%20quay%203%20thu(1).JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay 41[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 41[/B][/I][/COLOR]
*
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/680/tro-choi-du-quay-40/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/92012/small_DQ%2040.JPG[/IMG][B]Trò chơi Đu quay 40[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 40[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/679/tro-choi-du-quay-39/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/92012/small_DQ%2039.JPG[/IMG][B]Trò chơi đu quay 39[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 39[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/563/tro-choi-du-quay-32/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/22012/small_Xe%20dap%20vong%20vong.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 32[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 32[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/581/tro-choi-du-quay-37/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/42012/small_du%20quay%204%20ghe%20gau0.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 37[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 37[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/575/tro-choi-du-quay-36/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/32012/small_4.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 36[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 36[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/574/tro-choi-du-quay-35/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/32012/small_31.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 35[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 35
[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/573/tro-choi-du-quay-34/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/32012/small_2.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 34[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 34[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/572/tro-choi-du-quay-33/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/32012/small_1.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 33[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 33[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/530/tro-choi-du-quay-31/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/122011/Img_Product_Thumb_46_GF.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 31[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 31[/B][/I][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/COLOR]
[/COLOR][/FONT][h=3][COLOR=#FFFFFF]Đu quay cơ[/COLOR][/h][TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/359/tro-choi-du-quay-23/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/62011/small_mam%20xoay%204%20con%20thu.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 23[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 23[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/504/tro-choi-du-quay-27/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/62012/small_du%20quay%20sua%2027.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 27[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 27[/B][/I][/COLOR][FONT=Times New Roman][/FONT]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/503/tro-choi-du-quay-26/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/102011/small_du%20quay%203.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 26[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 26[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/502/tro-choi-du-quay-25/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/102011/small_du%20quay%202.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 25[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 25[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/501/tro-choi-du-quay-28/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/102011/small_product_s468.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 28[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 28[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/529/tro-choi-du-quay-30/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/122011/dq7_GF.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 30[/B][/URL]
*[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 30[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/433/tro-choi-du-quay-24/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/72011/small_Copy%20of%202.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 24[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][B][I]ĐQ24[/I][/B][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/342/tro-choi-du-quay-22/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/52011/small_nha%20tre%2018.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 22[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ22[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
*
*
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/340/tro-choi-du-quay-20/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/52011/small_nha%20tre%2011.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 20[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ20[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[TD="class: cell1, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/339/tro-choi-du-quay-19/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/52011/small_nha%20tre%204.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 19[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ19[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[/TR]
[TR="class: row1"]
[TD="class: cell0, width: 50%"][URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/337/tro-choi-du-quay-17/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/52011/small_bap%20benh%201.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 17[/B][/URL]
[COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ17[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR]
[/TD]
[URL="http://vinacomposite.vn/san-pham/chi-tiet/67/tro-choi-du-quay-12/"][IMG]http://vinacomposite.vn/upload/102009/small_12.jpg[/IMG][B]Trò chơi đu quay 12[/B][/URL]
[COLOR=#333333][COLOR=#339966]Mã Sản Phẩm[/COLOR][B]*:*[/B][COLOR=#0000FF][I][B]ĐQ 12[/B][/I][/COLOR][COLOR=#0000FF][/COLOR][/COLOR]

[/TR]