[FONT=Segoe UI Symbol][SIZE=1][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=#000000]đèn máy chiếu[/B][/I][/URL] Sony LMP-E191
[/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Segoe UI Symbol][SIZE=1][COLOR=#000000]• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/may-chieu-sony/"][I][B]máy chiếu Sony[/B][/I][/URL] VPL-ES7 / VPL-EX7 / VPL-EX70
• Part Number: LMP-E191
• Công suất: 190W UHM
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

[CENTER][IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140115/20120818084642w2z3wfq8b1.jpg[/IMG][/CENTER]

Công ty du lịch tự chọn Thuận Thành chuyên phân phối bóng [/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Arial][SIZE=1][COLOR=#000000]đèn máy chiếu, máy chiếu, [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/dich-vu/sua-chua-may-chieu.html"][I][B]sửa máy chiếu[/B][/I][/URL] và tổ chức tour du lịch trong và ngoài nước. HOTLINE 0938 47 49 48[/COLOR][/SIZE][/FONT]