Bán Macbook Air

Macbook air cấu hình
Core 2 1.6
ram 2gb
hdd 80gb
bàn phím sáng
Xạc + máy
Pin mới thay lại nên hơn 3 tiếng
Máy đẹp

Giá: 6.5 triệu
Liên hệ: 0944418508