[FONT=Verdana][SIZE=2][COLOR=#000000]
[URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/bong-den-may-chieu/"][I][B]Bóng đèn máy chiếu Sony[/B][/I][/URL] LMP-E190
• Dùng cho [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/may-chieu-sony/"][I][B]máy chiếu Sony[/B][/I][/URL] VPL-ES5 / VPL-EX5 / VPL-EW5 / VPL-EX50
• Part Number: LMP-E190
• Công suất: 190W UHM
¶ Chú ý: Sản phẩm chính hãng

[IMG]http://img.maychieu.thuanthanhco.vn/files/upl/2130/20140115/7300_8166_01e15bae92fa514f6a377bfb8a12ea15.jpg[/IMG]

Công ty du lịch Thuận Thành chuyên phân phối bóng đèn máy chiếu, [URL="http://maychieu.thuanthanhco.vn/dich-vu/sua-chua-may-chieu.html"][I][B]sửa máy chiếu[/B][/I][/URL] và máy chiếu. HOTLINE 09384 47 49 48[/COLOR][/SIZE][/FONT]